Кариери

Работник сглобяване на детайли

  • ОТГОВОРНОСТИ:
- Mонтаж на електронни компоненти
- Извършване на допълнителни операции съобразно технологичния процес
- Приема и предава работата след приключване на монтажа
- Изпълнява други конкретни задачи, свързани с длъжността.
- Работа на две смени.
- Организиран транспорт
  • ИЗИСКВАНИЯ:
- Завършено основно образувание