Прецизни стругови детайли

default


ЕАЗ ООД разработва и произвежда прецизни стругови детайли по технически чертежи на клиента. При това е възможен широк спектър от диаметри, включително и сложни комплексни геометрии. От малък и среден обем до голям обем на производството, всеки детайл произведен в EАЗ отразява нашата обща мисия - висока прецизност.

Точността става икономически ефективна
От една страна ние държим на изключително прецизната изработка с точност на размерите, която продължава да впечатлява дори при производствени обеми в милиони. От друга страна, ние успешно реализираме дори най-трудните стругови операции по икономически ефективен начин.ЕАЗ - Перущица е фирма с традиции в производството на прецизни стругови  детайли. Предлагани услуги:
  • Консултиране при дизайн
  • Прототипи и производство при нисък тираж – фокусирани сме в среден и висок обем серийно производство
    • При гърбични стругове : Ø 4 до Ø 52 mm
    • При цифровопрограмни машини с прътоповащо устройство : Ø 8 mm до Ø 65 mm
    • При машини с патрончик: Ø 10 mm до Ø 200 mm
  • Сглобяване и допълнителна обрабтка
За повече информация и запитвания моля, свържете се с нас