Повърхностна обработка

default

Видове обработка

  • Нанасяне на защитни и декоративни галванични покрития върху метални повърхности чрез електрохимично нанасяне.
  • Термична обработка

Предимства

  • Изпълнение на клиентските изисквания за корозоустойчивост и физически параметри на произвежданите от нас детайли.

Други

  • Нестандартни довършителни операции според киентските нужди, чрез използване на широка мрежа от поддоставчици.