Кариери

Оператор на стругове с ЦПУ

  • ОТГОВОРНОСТИ:
- Зареждане с материал на стругове с ЦПУ.
- Извършване на механична настройка на стругове с ЦПУ за съответната програма.
- Задаване на необходимите параметри за работа на машините в зависимост от техническата документация.
- Прочит на програма и въвеждане на корекции при необходимост.
- Следене на качеството и срока за изработка на продукцията.
- Използване на различни видове измервателни средства в производствения участък.
- Работа на смени
- Спазване на правилата за безопасност при работа с машината.
  • ИЗИСКВАНИЯ:
- Завършено средно образование
- Предишен опит със струг с ЦПУ се счита за предимство