Новини

Jinfa1
ЕАЗ ООД инвестира в доставката и пускането в експлоатация на нов стругов автомат Швейцарски Тип JSL-32RBY.
Апр. 27, 2020
С цел пожишаване а производствения си капацитет ЕАЗ ООД инвестира в доставката и пускането в експлоатация на нов стругов автомат Швейцарски Тип JSL-32RBY на фирма Jinn Fa.
проект
Проект BG16RFOP002-3.001-0109-C01/29.01.2018 „Повишаване на енергийната ефективност на „ЕАЗ" ООД"
Фев. 01, 2019
Фирма „ЕАЗ" ООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност" за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.
Проект BG16RFOP002-3.001-0109-C01/29.01.2018 „Повишаване на енергийната ефективност на „ЕАЗ" ООД" е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
tenis1
Спорт в ЕАЗ
Дек. 13, 2018
ЕАЗ ООД инвестира и насърчава спортните дейности във връзка с което е изградило на територията на предприятието фитнес център и мултифункционално игрище за тенис волейбол и футбол. Спортните съоражения не са с комерсилана цел и са достъпни единствено за служителите на ЕАЗ. Инвестицията е във здравето на нашите служители.
45bg
Проект BG16RFOP002-2.002-0138 „Развитие на управленския капацитет на „ЕАЗ" ООД"
Юли 10, 2016
Фирма „ЕАЗ" ООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност" за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.
Проект BG16RFOP002-2.002-0138 „Развитие на управленския капацитет на „ЕАЗ" ООД" е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
223
Проект BG16RFOP002-2.001-0930-C01/09.02.2016 „Повишаване на производствения капацитет на ЕАЗ ООД “
Юни 25, 2016
Фирма „ЕАЗ” ООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.
Проект BG16RFOP002-2.001-0930-C01/09.02.2016 „Повишаване на производствения капацитет на ЕАЗ ООД “ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.