default
Производство на единични комплексни детайли от метал и композитни материали по клиентски чертежи.