default
  • Въздушни пускатели – директни: за директно пускане, спиране и защита от недопустимо натоварване на трифазни асинхронни електродвигатели.

  • Въздушни пускатели – реверсивни: за включване, реверсиране, изключване и защита от претоварване на трифазни асинхронни електродвигатели.

  • Въздушни пускатели – „звезда/триъгилник": за пускане по схема „звезда/триъгилник", изключване и защита от претоварване на трифазни асинхронни електродвигатели. 

Въздушен пускател тип П6А

Наименование м-ка ст-ст
Номинално напрежение на изолацията главна верига V 500
помощна верига V 380
Номинален термичен ток прекъснато-продължителен режим (осемчасов) главна верига A 6
помощна верига A 6
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * V 220/380
Hz 50
Обхват на настройка на термичното реле A 4÷6
Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 **Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 ** kW 2.2
Номинален ток на предпазителите A 10
Брой на свободните помощни контакти но/нз няма
Степен на защита - IP54
Допустимо сечение на присъединителните медни проводници на помощната верига *** mm2mm2 1,5

* Данните съгласно поръчката

** Указаната мощност на управляемия двигател е ориентировъчна

*** Клас на изолация на проводниците – не по-висок от „В”

Изтеглете чертеж на пускател тип П6А 103.36 KB (pdf) Свали

Въздушен пускател тип П10А

Наименование м-ка ст-ст
Номинално напрежение на изолацията главна верига V 500
помощна верига V 380
Номинален термичен ток прекъснато-продължителен режим (осемчасов) главна верига A 10
помощна верига A 6
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * V 220/380
Hz 50
Обхват на настройка на термичното реле A 7÷10
Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 **Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 ** kW 4
Номинален ток на предпазителите A 20
Брой на свободните помощни контакти но/нз няма
Степен на защита - IP54
Допустимо сечение на присъединителните медни проводници на помощната верига *** mm2mm2 1,5

* Данните съгласно поръчката

** Указаната мощност на управляемия двигател е ориентировъчна

*** Клас на изолация на проводниците – не по-висок от „В”

Изтеглете чертеж за пускател тип П10А 103.32 KB (pdf) Свали

Въздушен пускател тип П16А

Наименование м-ка ст-ст
Номинално напрежение на изолацията главна верига V 500
помощна верига V 380
Номинален термичен ток прекъснато-продължителен режим (осемчасов) главна верига A 16
помощна верига A 6
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * V 220/380
Hz 50
Обхват на настройка на термичното реле A 12÷18
Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 **Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 ** kW 7.5
Номинален ток на предпазителите A 32
Брой на свободните помощни контакти но/нз няма
Степен на защита - IP54
Допустимо сечение на присъединителните медни проводници на помощната верига *** mm2mm2 1,5

* Данните съгласно поръчката

** Указаната мощност на управляемия двигател е ориентировъчна

*** Клас на изолация на проводниците – не по-висок от „В”

Изтеглете чертеж за пускател тип П16А 103.32 KB (pdf) Свали

Въздушен пускател тип П25А

Наименование м-ка ст-ст
Номинално напрежение на изолацията главна верига V 500
помощна верига V 380
Номинален термичен ток прекъснато-продължителен режим (осемчасов) главна верига A 25
помощна верига A 6
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * V 220/380
Hz 50
Обхват на настройка на термичното реле A 17÷25
Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 **Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 ** kW 11
Номинален ток на предпазителите A 50
Брой на свободните помощни контакти но/нз няма
Степен на защита - IP54
Допустимо сечение на присъединителните медни проводници на помощната верига *** mm2mm2 1,5

* Данните съгласно поръчката

** Указаната мощност на управляемия двигател е ориентировъчна

*** Клас на изолация на проводниците – не по-висок от „В”

Изтеглете чертеж за пускател тип П25А 103.4 KB (pdf) Свали

Въздушен реверсивен пускател тип ПР 25 Е

НАИМЕНОВАНИЕ   мярка ПР 25 Е
Номинално напрежение наизолацията главна верига V 500
помощна верига V 380
Номинален термичен ток на прекъснато-продължителен режим /осемчасов/ главна верига A 25
помощна верига A 6
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора V 220/380
Hz 50
Обхват на настройка на термичното реле A 15-25
Допустима мощност на управлявания ел.двигател- 380V;50Hz;1500 min, приАС3 kW 7.5÷12.5
Номинален ток на предпазителите A 40
Брой на свободните помощни контакти но/нз няма
Степен на защита IP 43
Допустимо сечение на присъединителните медни проводници на помощната верига кв. 2,5

Въздушни пускатели тип П 63Е, П 100Е

НАИМЕНОВАНИЕ   мярка П 63Е П 100Е
Номинално напрежение наизолацията главна верига V  
помощна верига V  
Номинален термичен ток на прекъснато-продължителен режим /осемчасов/ главна верига A 63 100
помощна верига A  
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * V  
Hz  
Обхват на настройка на термичното реле A 48÷65 50÷80
60÷100
Допустима мощност на управлявания ел.двигател- 380V;50Hz;1500 min, приАС3** kW 22÷32 24÷40
30÷50
Номинален ток на предпазителите A 100 160
Брой на свободните помощни контакти но/нз  
Степен на защита  
Допустимо сечение на присъединителните медни проводници на помощната верига*** кв. 1,5 1,5
mm
Изтеглете чертеж за пускатели тип П 63Е, П 100Е 123.66 KB (pdf) Свали

Въздушен пускател тип ПЗТ 40Е

Наименование м-ка ст-ст
Номинално напрежение на изолацията главна верига V 500
помощна верига V 380
Номинален термичен ток прекъснато-продължителен режим (осемчасов) главна верига A 40
помощна верига A R2/8 h
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * V 220/380
Hz 50
Обхват на настройка на термичното реле A 15÷25
Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 ** kW 18,5
Номинален ток на предпазителите A 50
Брой на свободните помощни контакти но/нз няма
Степен на защита - IP54
Изтеглете чертеж за пускател тип ПЗТ 40Е 201.34 KB (pdf) Свали

Въздушен пускател тип ПЗТ 63Е

Наименование м-ка ст-ст
Номинално напрежение на изолацията главна верига V 500
помощна верига V 380
Номинален термичен ток прекъснато-продължителен режим (осемчасов) главна верига A 63
помощна верига A R2/8 h
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * V 220/380
Hz 50
Обхват на настройка на термичното реле A 15÷60
Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 ** kW 30
Номинален ток на предпазителите A 63
Брой на свободните помощни контакти но/нз няма
Степен на защита - IP54
Изтеглете чертеж за пускател тип ПЗТ 63Е 179.1 KB (pdf) Свали

Въздушен пускател тип ПЗТ 100Е

Наименование м-ка ст-ст
Номинално напрежение на изолацията главна верига V 500
помощна верига V 380
Номинален термичен ток прекъснато-продължителен режим (осемчасов) главна верига A 100
помощна верига A R2/8 h
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * V 220/380
Hz 50
Обхват на настройка на термичното реле A 48÷65
Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 ** kW 55
Номинален ток на предпазителите A 100
Брой на свободните помощни контакти но/нз няма
Степен на защита - IP54
Изтеглете чертеж за пускател тип ПЗТ 100Е 176.42 KB (pdf) Свали

Въздушен пускател тип ПЗТ 160Е

Наименование м-ка ст-ст
Номинално напрежение на изолацията главна верига V 500
помощна верига V 380
Номинален термичен ток прекъснато-продължителен режим (осемчасов) главна верига A 100
помощна верига A R2/8 h
Номинално напрежение и честота на бобината на контактора * V 220/380
Hz 50
Обхват на настройка на термичното реле A 48÷65
Допустима мощност на управлявания двигател 380V; 50Hz; 1500 min-1 при AC3 ** kW 55
Номинален ток на предпазителите A 100
Брой на свободните помощни контакти но/нз няма
Степен на защита - IP54
Изтеглете чертеж за пускател тип ПЗТ 160Е 180.28 KB (pdf) Свали