Products


ЕАЗ ООД
е компания с дългогодишна история, традиции и опит. Днес целият ни екип, здраво стъпил на опита и традициите и смело пресягащ се към иновациите, следва неуморно новите технологии. Виждаме безпрецедентните промени в световната осветителна индустрия, което включва намесата на нови, вълнуващи технологии и нови регулации, които задават по-високи стандарти за ефективност. Като резултат от тези промени ние виждаме нарастваща нужда от енергийно ефективни и със съзнание за околната среда осветителни решения. Следвайки нашата визия, инвестирахме в материали, труд и време, за да създадем енергийно ефективни продукти, които да се превърнат в решение за вашето осветление. Резултатът от усилията и неуморния ни труд е нашата нова продуктова линия, която нарекохме EAZ lighting.

Какво предсавляват светодиодите?

 

LED (light emitting diodes) осветлението е високо ефективно, с дълъг живот, екологично чисто и контролируемо по своята същност – позволяващо както нови, така и традиционни приложения на светлината. Вече много известни сгради, мостове, магазини, телевизионни студиа и театрални сцени, болници и ресторанти, както и нощни клубове по целия свят са LED осветени.

В какво е разликата?

Нека разгледаме традиционната крушка или както я наричаме “лампа”. Светлината в по-голямата част от домовете се произвежда от тела с нажежаема жичка. За съжаление тези крушки не са енергийно ефективни – само около 10 % от енергията се трансформира във видима светлина.

Как работят светодиодите?

Структурата на светодиодите (LED) е напълно различна от тази на стандартните крушки и e базирана на чип технология. Както показва и самото име, LED e диод, който отделя светлина. Диодът е устройство, което позволява протичането на ток само в една посока. Почти всеки два проводящи материала ще образуват диод, когато са в контакт един с друг. Когато преминава ток през диода, атомите в един материал (в рамките на полупроводниковия чип) се стимулират на по-високо ниво на енергия. Атомите в този първия материал имат вече прекалено много енергия и трябва да я освободят. Тогава енергията се освобождава като атомите пръскат електрони в другия материал в чипа. По време на освобождаването на тази енергия се образува светлина. Цветът на светлината, излъчена от светодиоден източник зависи от съставните части (материалите) и начина на производство, които съставляват чипа.

Какви са предимствата на LED осветлението?

Светодиодите имат значителни предимства пред другите източници на светлина:
  • Високи нива на яркост и интезитет
  • Висока ефективност
  • Нисък волтаж и съответствие с текущи изисквания
  • Незначителен обем на излъчвана топлина
  • Висока надеждност (устойчивост на сътресение и вибрации)
  • Без излъчване на UV лъчи
  • Дълъг живот
  • Лесно могат да бъдат контролирани и програмирани

За повече информация посетете нашият сайт за LED осветление www.eazlighting.com

Location

Намерете ни на картата
Bulgaria, 4225 Perushtitza
Street. "Treti Mart" 42
Phone: 032/654 101
Fax: 032/654 100
E-mail: office@eaz-bg.com