Products

ЕАЗ - Перущица е фирма с традиции в производството на стругоавтоматни ротационни и крепежни детайли. Оборудвана е с високопроизводителни едношпинделни и многошпинделни прътови автомати, нитмашини, автоматични шлицове и валцовки от водещи фирми в тази област. Диапазон на обработваемия диаметър от Ф1 - Ф63 mm, максимална дължина до L=250 mm.

За повече информация и запитвания относно тази услуга свържете се с нас

Детайли и снимки

Details and pictures

EAZ is a company with tradition in strugoavtomatni rotary and clamps. It is equipped with high-spindled and spindled truss machines nitmashini automatic slots and valtsovki by leading companies in thi...
 

Location

Намерете ни на картата
Bulgaria, 4225 Perushtitza
Street. "Treti Mart" 42
Phone: 032/654 101
Fax: 032/654 100
E-mail: office@eaz-bg.com