Продукти

Видове

Въздушни пускатели – директни: п 6а, п 10а, п 16а, п 25а, п 40а, п 63е – са предназначени за директно пускане, спиране и защита от недопустимо натоварване на трифазни асинхронни електродвигатели.
Въздушни пускатели – реверсивни: пр 25е– са предназначени за включване, реверсиране, изключване и защита от претоварване на трифазни асинхронни електродвигатели.
Въздушни пускатели – „звезда/триъгилник": пзт 40е, пзт 63е, пзт 100е, пзт 160е – са предназначени за пускане по схема „звезда/триъгилник", изключване и защита от претоварване на трифазни асинхронни електродвигатели.

Предназначение

Пускателите са предназначени за директно пускане, спиране и защита от претоварване на асинхронни електродвигатели.
Пускателите са предназначени за работа в помещения с нормална пожарна опасност съгласно наредба №2 за пстн.

Монтаж

Пускателите се монтират върху негорима вертикална основа с допустимо отклонение от монтажното положение до 15˚. Свързването на пускателя е съгласно инструкцията в пускателя.
Задължително се поставят стопяеми предпазители за защита срещу къси съединения според т.Iii.
Въвеждането на кабелите трябва да отговаря на изискванията на наредба №2 за пстн.

Експлоатация

При експлоатация и ремонт трябва да се спазват всички изисквания на правилника по техническа безопасност.
Монтажът, настройката, поддържането и ремонтът на пускателите трябва да се извършват от правоспособни за тези дейности лица.
Препоръчително е пускателите периодично да се почистват от прах и други замърсявания. След претърпяно изключване от късо съединение трябва да се прегледат силовите контакти и в случай на заваряване или разрушаване да се подменят.
Препоръчва се два пъти годишно, пролет и есен, да се пренастройва термичното реле, за да се компенсира влиянието на изменението на околната температура.

Пускател тип П6А

Пускател тип П6А

Технически данни Наименование м-ка ст-ст Номинално напрежение на изолацията главна верига V 500 ...
Пускател тип П10А

Пускател тип П10А

Технически данни Наименование м-ка ст-ст Номинално напреже